70 views
YouTube và Google đang giúp che đậy tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong những năm qua, chúng tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chặn quảng cáo, giới hạn độ tuổi người xem hoặc thậm chí là xóa video. Và tôi đã nhận thấy một hình mẫu đối với những video bị gắn cờ — bất kỳ đoạn phim nào làm xấu mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Youtube nói chúng tôi vi phạm Nguyên tắc cộng đồng mơ hồ của họ. Nhưng đó có thực sự là những gì đang xảy ra? Hay là một thứ gì đó nham hiểm hơn nhiều? Và vâng, tập này đã bị tắt quảng cáo... https://www.youtube.com/watch?v=QnT4yoingl0
thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from Hesman

Tesla is being targeted by the Chinese Communist Party, potentially ruining Elon Musk's China ambitions. Joe Biden China relations take a new step as the US and China agree on climate cooperation. Australia abandons a Belt and Road deal in the state of Victoria. That and more on this week's China news headlines! https://www.youtube.com/watch?v=5RiZf6t4nG4
53 views · Apr 23rd

More from Hesman

Tesla is being targeted by the Chinese Communist Party, potentially ruining Elon Musk's China ambitions. Joe Biden China relations take a new step as the US and China agree on climate cooperation. Australia abandons a Belt and Road deal in the state of Victoria. That and more on this week's China news headlines! https://www.youtube.com/watch?v=5RiZf6t4nG4
53 views · Apr 23rd