Về Miền Tây mọi người trải nghiệm du lịch miệt sông nước nhé. * Về Cần Thơ thì có vườn dừa nước Bảy Mẫu, lên cái thuyền thúng dạo quanh vài vòng. kkk

16Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Estay

93 views · Apr 13th

Phái công nhận ống kính Nick Ut đẳng cấp thật.

55 views · Apr 13th
repeat
5.7k views
5.7k views · Apr 10th

More from Estay

93 views · Apr 13th

Phái công nhận ống kính Nick Ut đẳng cấp thật.

55 views · Apr 13th
repeat
5.7k views
5.7k views · Apr 10th