Hướng dẫn đào đồng Pi Network qua 6 bước rất đơn giản: ❤ ❤ ❤ ➡️ Bước1: Bạn vào CH PLAY hoặc App Store để tìm và tải App ❤ Pi Network ❤ về điện thoại. ➡️ Bước 2: Click vào ứng dụng đã cài, rồi vào "Continue with phone number". Chọn "Vietnam +84" rồi điền Số điện thoại của bạn vào.( Lưu ý: Bỏ bớt số 0 đầu tiên) Ví dụ: 0909090909 thì bỏ bớt số 0 đầu tiên Thành ra +84909090909 ➡️ Bước 3: Nhập Password ( Mật khẩu) cho tài khoản (tối thiểu 8 ký tự, có 1 chữ viết hoa và 1 số) ➡️ Bước 4: Nhập Họ và Tên (không dấu) vào "First Name" và "Last Name". Ví dụ: Họ và Tên của bạn là NGUYEN VAN LONG thì điền VAN LONG NGUYEN ( Lưu ý: VIẾT KHÔNG CÓ DẤU) ➡️ Bước 5: Mục "Choose Username" các bạn nhập tên tài khoản, nhớ là viết liền không dấu (Ví dụ: hovaten). ➡️ Bước 6: Mục "Invitation code"= Người mời bạn. Các bạn nhập "nguyen1717" rồi ấn SUBMIT. Sau đó vào App Pi Network bấm biểu tượng hình tia sét ⚡️ và bắt đầu tích lũy Pi nha. 🆘️ Lưu ý: Cứ sau 24 giờ nhớ vào lại App Pi Network bấm nút tia sét ⚡️ Chúc cả nhà thành công ❤ #Pimine #Pi #Pinetwork #Picoin #nguyen1717

164Upvotes

More from LeTuLinh

More from LeTuLinh