วันนี้ลูกหนี้ที่เราลืมไปแล้ว เอาเงินบางส่วนมาคืน.. มีแต่ต้น.. (ไม่ได้คิดดอก).. ก็ยังดีนะที่เขาไม่ชักดาบ ช้าจนคนให้ยืม แทบจะลืมไปแล้ว.. แต่เขาก็ยังพยายามจะคืนให้ #เริ่มมีหวังกับมนุษย์อีกครั้ง
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from Moredrama

More from Moredrama