อนาคต Learning สำคัญกว่า Education Learning คือ ความรู้ที่คุณหาด้วยตัวเอง Education คือ สิ่งที่คนอื่นเตรียมไว้ให้คุณ - อาจารย์ชัชชาติ Live ตอนนี้ถามได้ด้วย https://zoom.us/j/96806929647?pwd=QW14TnhqNFNBZmFCT01VTlZnWTIyZz09
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from XAiA #ยกเลิก112: A Farmer #BitCoin #DogE #ETH #DOT #QUICK

ผมเองสื่อสารทางเฟสบุ๊คเยอะ ผมว่าคิดมากดีนะครับ สิ่งที่เราโพสต์ไปมันจะอยู่ไปชั่วฟ้าดินสลายเลย ต้องคิดมากๆนะครับ คิดมากคนเดียวยังไม่พอเลย ผมมีทีมช่วยกันคิดมากหลายๆคน คิดให้รอบคอบคิดให้จบแล้วก็ลุยเลย - #อาจารย์ชัชชาติ Live ตอนนี้ถามได้ด้วย https://zoom.us/j/96806929647?pwd=QW14TnhqNFNBZmFCT01VTlZnWTIyZz09
34 views · Feb 21st
ถ้าเราตั้งเป้าว่า ไม่ไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ เขาต้องเปลี่ยนตัวเขาเอง เราจะเครียดน้อยลง - #อาจารย์ชัชชาติ บรรยาย Fixed Mindset vs Growth Mindset โดย #อาจารย์ชัชชาติ Live ตอนนี้ ถามได้ https://zoom.us/j/96806929647?pwd=QW14TnhqNFNBZmFCT01VTlZnWTIyZz09
34 views · Feb 21st
เขาไม่อยากฟังว่าเค้าไม่เก่ง เขาไม่อยากฟังว่าเขาผิด รู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้ก็อย่าไปหักเค้า เขาเชื่อว่าเค้าเป็นคนเก่ง ถ้าไปหักล้างว่าเค้าไม่เก่งเค้าไม่ชอบ เราก็บอกเค้าว่าเค้าเก่ง แต่เค้าจะเก่งได้มากกว่านี้อีกถ้าเค้าเปลี่ยนเป็น Growth Mindset - #อาจารย์ชัชชาติ บรรยาย Fixed Mindset vs Growth Mindset โดย #อาจารย์ชัชชาติ Live ตอนนี้ ถามได้ https://zoom.us/j/96806929647?pwd=QW14TnhqNFNBZmFCT01VTlZnWTIyZz09
36 views · Feb 21st

More from XAiA #ยกเลิก112: A Farmer #BitCoin #DogE #ETH #DOT #QUICK

ผมเองสื่อสารทางเฟสบุ๊คเยอะ ผมว่าคิดมากดีนะครับ สิ่งที่เราโพสต์ไปมันจะอยู่ไปชั่วฟ้าดินสลายเลย ต้องคิดมากๆนะครับ คิดมากคนเดียวยังไม่พอเลย ผมมีทีมช่วยกันคิดมากหลายๆคน คิดให้รอบคอบคิดให้จบแล้วก็ลุยเลย - #อาจารย์ชัชชาติ Live ตอนนี้ถามได้ด้วย https://zoom.us/j/96806929647?pwd=QW14TnhqNFNBZmFCT01VTlZnWTIyZz09
34 views · Feb 21st
ถ้าเราตั้งเป้าว่า ไม่ไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ เขาต้องเปลี่ยนตัวเขาเอง เราจะเครียดน้อยลง - #อาจารย์ชัชชาติ บรรยาย Fixed Mindset vs Growth Mindset โดย #อาจารย์ชัชชาติ Live ตอนนี้ ถามได้ https://zoom.us/j/96806929647?pwd=QW14TnhqNFNBZmFCT01VTlZnWTIyZz09
34 views · Feb 21st
เขาไม่อยากฟังว่าเค้าไม่เก่ง เขาไม่อยากฟังว่าเขาผิด รู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้ก็อย่าไปหักเค้า เขาเชื่อว่าเค้าเป็นคนเก่ง ถ้าไปหักล้างว่าเค้าไม่เก่งเค้าไม่ชอบ เราก็บอกเค้าว่าเค้าเก่ง แต่เค้าจะเก่งได้มากกว่านี้อีกถ้าเค้าเปลี่ยนเป็น Growth Mindset - #อาจารย์ชัชชาติ บรรยาย Fixed Mindset vs Growth Mindset โดย #อาจารย์ชัชชาติ Live ตอนนี้ ถามได้ https://zoom.us/j/96806929647?pwd=QW14TnhqNFNBZmFCT01VTlZnWTIyZz09
36 views · Feb 21st