นี่ขนาดโทษสูงสุดของเขาแค่ 2 ปี น้อยกว่าประเทศคนดีย์แถวนี้ตั้ง 7 เท่า

#thailand

thumb_up16thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

สำนักพุทธจะตามไปปิดวัดไหมฮะ

50 views · Feb 21st

ตอบได้ดี 👍

44 views · Feb 21st

แค่โควิดก็จะแย่แล้ว 😓😓😓

41 views · Feb 21st

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

สำนักพุทธจะตามไปปิดวัดไหมฮะ

50 views · Feb 21st

ตอบได้ดี 👍

44 views · Feb 21st

แค่โควิดก็จะแย่แล้ว 😓😓😓

41 views · Feb 21st