ถ้าพม่าล้มเผด็จการสำเร็จอาจจะทำให้กลายเป็นผู้นำทางศก.ของภูมิภาคอันดับต้นๆเลยก็ได้ ต่อไปคนไทยอาจได้เป็นแรงงานต่างด้าวในพม่าแทน
thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from เด่กอ้วงของเธอ

ลักษณะงานจะต้องกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล และให้คำแนะนำ และพิจารณาความเหมาะสมการให้ใบอนุญาต รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และระะบบงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ความเหมาะสม มึงเอาอะไรมาตัดสิน? มึงมีปัญญาสร้างระบบได้แบบเขาหรือเปล่า จะไปตรวจสอบระบบเขา? #SECThai https://bitcoinaddict.org/2021/02/08/sec-announces-job-regulation-and-development-of-capital-markets-and-digital-assets/
55 views · Feb 8th

More from เด่กอ้วงของเธอ

ลักษณะงานจะต้องกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล และให้คำแนะนำ และพิจารณาความเหมาะสมการให้ใบอนุญาต รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และระะบบงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ความเหมาะสม มึงเอาอะไรมาตัดสิน? มึงมีปัญญาสร้างระบบได้แบบเขาหรือเปล่า จะไปตรวจสอบระบบเขา? #SECThai https://bitcoinaddict.org/2021/02/08/sec-announces-job-regulation-and-development-of-capital-markets-and-digital-assets/
55 views · Feb 8th