ไม่ขัดค้านนะ เห็นด้วยสำหรับผู้หญิงทึ่ไม่พร้อม แต่อย่ามองเป็นเรื่องปกติที่จะเข้าไปทำแท้ง เหมือนไปขูดหินปูน หรือตามเหตุผลอวยการจบชีวิตเด็ก แบบ feminist ตะวันตก.. พลาดแล้วแก้ไข อย่าได้ทำซ้ำๆซากๆ Kapook.com: ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว แก้กฎหมายใหม่ ให้หญิงตั้งครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ https://hilight.kapook.com/view/210755
thumb_up11thumb_downchat_bubble

More from Moredrama

repeat
113 views
อยากจะเรียกร้องให้ได้อย่างพม่า แต่คนไทยแม่งอิกนอร์แรนท์เก่ง เหมือนไม่ใช่เรื่องของตัวเอง เฉยเก่ง อิสัส
113 views · Feb 8th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เหมือนเห็นภาพตัวเอง

54 views · Feb 8th

More from Moredrama

repeat
113 views
อยากจะเรียกร้องให้ได้อย่างพม่า แต่คนไทยแม่งอิกนอร์แรนท์เก่ง เหมือนไม่ใช่เรื่องของตัวเอง เฉยเก่ง อิสัส
113 views · Feb 8th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เหมือนเห็นภาพตัวเอง

54 views · Feb 8th