#ทำไมต้องกำจัดทักษิณ

- ใช้นโยบายแทรกแซงพ่อค้าคนกลางไม่ให้ผูกขาด /กดราคาผลิตผลต่างๆ ที่รับซื้อ - พัฒนาระบบ​ราชการให้มีบริการรวดเร็วมีประสิทธิภาพแบบเอกชน - ลดต้นทุนด้านการจ้างข้าราชการประจำเพื่อให้ต้นทุนแรงงานของรัฐลดลงเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศ​ได้ - นำระบบรัฐสวัสดิการมาใช้ - พยายามแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อไม่ให้เป็นแบบการบินไทย #มิตรสหาย​ท่านหนึ่ง

12Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ✿*゚‘゚・✿.。.Rose *.:。 ✿*゚‘゚✿

ผู้มีอำนาจต้องหยุดความคิดในการคว่ำการ #แก้รัฐธรรมนูญ

79 views ·
ร่วงฟ้าอีก 400 คน การบินไทยเตรียมปลดนักบิน-ลดเงินเดือนพนักงาน ตามแผนฟื้นฟูกิจการ คาดมีผล เม.ย.-พ.ค. นี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแผนการปรับลดค่าใช้จ่ายตามแผนฟื้นฟูกิจการว่า เตรียมสั่งปลดนักบิน รวมถึงผุดโครงการสมัครใจลาออกก่อนกำหนด และลดเงินเดือนพนักงานราว 395 คน พร้อมปรับขนาดฝูงบิน โดยจะปลดละวางเครื่องบิน 3 ประเภทคือ แอร์บัส A-330-300,แอร์บัส 380 , โบอิง 747 โดยจะเก็บเครื่องบินโบอิ้ง 777-300ER ,โบอิ้ง 787 และแอร์บัส 350-900 ไว้ใช้ในการทำการบินเท่านั้น โดยเครื่องบินที่ถูกปลดระวางนั้นนักบินที่ประจำการในซีรีย์นั้นก็ต้องปลดระวางไปด้วย โดยกลุ่มแรกที่คาดว่าจะถูกปลดเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มนักบินอาวุโส ที่มีอายุเกินกว่า 52 ปี โดยจะมีผลทันทีราวเดือน เม.ย.-พ.ค. นี้ ซึ่งจะทำให้มีนักบินเหลือที่จะปฏิบัติงานรวม 905 คน จากปัจจุบันที่มีนักบินรวม 1,300 คน และในช่วงปี 2564-2565 จะไม่มีการเพิ่มจำนวนนักบิน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำปรับโครงสร้างเงินเดือนของนักบินใหม่ทั้งหมด โดยจะปรับลดอัตราเงินเดือนลง 15-20% ตามตลาดความต้องการนักบินทั่วโลกที่ปรับลดลง หลังจากอุตสาหกรรมการบินประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยบริษัทฯ จะให้นักบินทั้ง 905 คนที่ทำสัญญาจ้างฉบับใหม่ #พลังแห่งนกหวีด #Mindsth #Thaiairways
42 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ประท้วงชาวนาครั้งใหญ่ของโลก #FarmersProtest #india

43 views ·

More from ✿*゚‘゚・✿.。.Rose *.:。 ✿*゚‘゚✿

ผู้มีอำนาจต้องหยุดความคิดในการคว่ำการ #แก้รัฐธรรมนูญ

79 views ·
ร่วงฟ้าอีก 400 คน การบินไทยเตรียมปลดนักบิน-ลดเงินเดือนพนักงาน ตามแผนฟื้นฟูกิจการ คาดมีผล เม.ย.-พ.ค. นี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแผนการปรับลดค่าใช้จ่ายตามแผนฟื้นฟูกิจการว่า เตรียมสั่งปลดนักบิน รวมถึงผุดโครงการสมัครใจลาออกก่อนกำหนด และลดเงินเดือนพนักงานราว 395 คน พร้อมปรับขนาดฝูงบิน โดยจะปลดละวางเครื่องบิน 3 ประเภทคือ แอร์บัส A-330-300,แอร์บัส 380 , โบอิง 747 โดยจะเก็บเครื่องบินโบอิ้ง 777-300ER ,โบอิ้ง 787 และแอร์บัส 350-900 ไว้ใช้ในการทำการบินเท่านั้น โดยเครื่องบินที่ถูกปลดระวางนั้นนักบินที่ประจำการในซีรีย์นั้นก็ต้องปลดระวางไปด้วย โดยกลุ่มแรกที่คาดว่าจะถูกปลดเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มนักบินอาวุโส ที่มีอายุเกินกว่า 52 ปี โดยจะมีผลทันทีราวเดือน เม.ย.-พ.ค. นี้ ซึ่งจะทำให้มีนักบินเหลือที่จะปฏิบัติงานรวม 905 คน จากปัจจุบันที่มีนักบินรวม 1,300 คน และในช่วงปี 2564-2565 จะไม่มีการเพิ่มจำนวนนักบิน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำปรับโครงสร้างเงินเดือนของนักบินใหม่ทั้งหมด โดยจะปรับลดอัตราเงินเดือนลง 15-20% ตามตลาดความต้องการนักบินทั่วโลกที่ปรับลดลง หลังจากอุตสาหกรรมการบินประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยบริษัทฯ จะให้นักบินทั้ง 905 คนที่ทำสัญญาจ้างฉบับใหม่ #พลังแห่งนกหวีด #Mindsth #Thaiairways
42 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ประท้วงชาวนาครั้งใหญ่ของโลก #FarmersProtest #india

43 views ·