ถึงมีเคสน้องนิว กุก็ไม่ลืมความระยำเรื่องแผงโซลาเซลล์ราคาเกินจริงกับยิงปืนใส่กลุ่มประชาชนที่เหมืองทอง จ.เลย หรอกนะไอ้เหี้ย ความชั่วพวกมึงมันเยอะเกินกว่าจะกั้นแล้วไอ้สัตว์
thumb_up8thumb_downchat_bubble