More from Raf Sta

"Dobrowolne" szczepienia w wojsku:

7 views · Jan 13th
The times of Israel donosi, że redaktorką pisma NATIONAL GEOGRAPHIC odpowiedzialną za propagowanie idei "Nowych Europejczyków" (czyli operacji niszczenia białej rasy poprzez narzucanie Europejczykom polityki multikulturalizmu) jest żydówka Suzan Goldberg. https://www.minds.com/newsfeed/1196088197702897664?referrer=AndrzejJedrzejewski
5 views · Jan 13th
Sebastian Pitoń zaorał reżimową propagandystkę :) https://www.facebook.com/radiozet/videos/407985620466341/?__cft__[0]=AZWt8JowTnj2TK11cu3IkO9tQjqTCA-4sZq3E-ee9FI8Z8Bm8FAHNZPMlETA9Pry3JpWyGLkjZo-QJXW6FIYkpGGjyud_twbYnn5Ti15KwC8lkNmCXqVYCUmEHZYJARjedmcOnlz9T2_TsL9UaYC1OG1ZPbKMDR9rF3bLk5h-y2bTA&__tn__=-UK-R
6 views · Jan 13th

More from Raf Sta

"Dobrowolne" szczepienia w wojsku:

7 views · Jan 13th
The times of Israel donosi, że redaktorką pisma NATIONAL GEOGRAPHIC odpowiedzialną za propagowanie idei "Nowych Europejczyków" (czyli operacji niszczenia białej rasy poprzez narzucanie Europejczykom polityki multikulturalizmu) jest żydówka Suzan Goldberg. https://www.minds.com/newsfeed/1196088197702897664?referrer=AndrzejJedrzejewski
5 views · Jan 13th
Sebastian Pitoń zaorał reżimową propagandystkę :) https://www.facebook.com/radiozet/videos/407985620466341/?__cft__[0]=AZWt8JowTnj2TK11cu3IkO9tQjqTCA-4sZq3E-ee9FI8Z8Bm8FAHNZPMlETA9Pry3JpWyGLkjZo-QJXW6FIYkpGGjyud_twbYnn5Ti15KwC8lkNmCXqVYCUmEHZYJARjedmcOnlz9T2_TsL9UaYC1OG1ZPbKMDR9rF3bLk5h-y2bTA&__tn__=-UK-R
6 views · Jan 13th