แต่ก้คือคัมแบ้คตอนเกือบ5ทุ่ม ขอบตาจะไม่ไหว แต่ก้คิดถึงทุกคน เอิ่บ..#mindsth
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from beautifulK

ปุกาศอีกครั้ง มาใช้ minds+ กันเถอะ กำลังขาดคน maintain ช่วงบ่ายพอดี (เมื่อวานยอดพุ่งสุดที่ 10.25$ และก็ลงเร็วมากเพราะช่วงบ่ายคนไม่ค่อยว่างกัน) 48 โท้ค / ปี
105 views · Jan 13th

More from beautifulK

ปุกาศอีกครั้ง มาใช้ minds+ กันเถอะ กำลังขาดคน maintain ช่วงบ่ายพอดี (เมื่อวานยอดพุ่งสุดที่ 10.25$ และก็ลงเร็วมากเพราะช่วงบ่ายคนไม่ค่อยว่างกัน) 48 โท้ค / ปี
105 views · Jan 13th