วันนี้เหมือนประชากรชาวมาย หนาแน่นขึ้น🤣🤣🤣
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

เกิดไรขึ้นกับทวิตเตอร์เหรอ แค่ปิด Acc ปธานาธิปบดีสหรัฐเอง เรื่องเล็กแค่นี้คนก็กลับมา Minds กันแล้วเหรอ !!!
39 views · Jan 13th

มึงดูเจ้าไทยรวยแค่ไหน..แต่ก็ยังสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนอยู่!!!

9 views · Jan 13th

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

เกิดไรขึ้นกับทวิตเตอร์เหรอ แค่ปิด Acc ปธานาธิปบดีสหรัฐเอง เรื่องเล็กแค่นี้คนก็กลับมา Minds กันแล้วเหรอ !!!
39 views · Jan 13th

มึงดูเจ้าไทยรวยแค่ไหน..แต่ก็ยังสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนอยู่!!!

9 views · Jan 13th