ข้อเสียของอากาศเย็นๆแบบนี้มีข้อเดียวคือรู้สึกกินน้ำน้อยไป
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from ภูชิโตะเป็นของภูชิโตะ🦋

repeat
43 views
แรงกระเพื่อมมันเพิ่มสูงขึ้นจริงๆ เรารู้สึกได้ มีคลื่นใต้น้ำที่พร้อมมากรอสัญญาณอยู่แล้ว คนมันทนไม่ได้นานหรอก ซึ่งเอาจริงๆนะ คนไทยแม่งอดทนเก่งมาก เก่งเกินไปจนกุงงมาตลอดว่า สันดานทาสนี่มันฝังลึกจังวะ
โตโต้บอกรอฟังสัญญาณระฆังยกที่2 ซึ่งไม่รู้เมื่อไรจะช้าหรือเร็ว นี่มองว่าพลังเงียบตอนนี้เหมือนคลื่นใต้น้ำรอจังหวะปะทุ ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นกับประชาชน แต่การกระทำที่ร้ายแรงของรัฐจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้วันนั้นอาจมาถึงเร็วกว่าที่คิด
43 views · Jan 13th

“หนังสือไม่เปลี่ยนไปหรอก มันพูดเรื่องเดิมๆ แต่เราต่างหากที่เปลี่ยนไปทุกครั้งที่อ่านมัน”

57 views · Jan 13th

More from ภูชิโตะเป็นของภูชิโตะ🦋

repeat
43 views
แรงกระเพื่อมมันเพิ่มสูงขึ้นจริงๆ เรารู้สึกได้ มีคลื่นใต้น้ำที่พร้อมมากรอสัญญาณอยู่แล้ว คนมันทนไม่ได้นานหรอก ซึ่งเอาจริงๆนะ คนไทยแม่งอดทนเก่งมาก เก่งเกินไปจนกุงงมาตลอดว่า สันดานทาสนี่มันฝังลึกจังวะ
โตโต้บอกรอฟังสัญญาณระฆังยกที่2 ซึ่งไม่รู้เมื่อไรจะช้าหรือเร็ว นี่มองว่าพลังเงียบตอนนี้เหมือนคลื่นใต้น้ำรอจังหวะปะทุ ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นกับประชาชน แต่การกระทำที่ร้ายแรงของรัฐจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้วันนั้นอาจมาถึงเร็วกว่าที่คิด
43 views · Jan 13th

“หนังสือไม่เปลี่ยนไปหรอก มันพูดเรื่องเดิมๆ แต่เราต่างหากที่เปลี่ยนไปทุกครั้งที่อ่านมัน”

57 views · Jan 13th