ออมสินปล่อย "เงินกู้ฉุกเฉิน" 1 หมื่น และ 5 หมื่น ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้คนค้ำ

Government Savings Bank release "Emergency loan" 10 thousand and 50 thousand, low interest, no need for support ออมสินปล่อย "เงินกู้ฉุกเฉิน" 10,000 บาท และ 50,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนน้อย ไม่ต้องใช้คนหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 64 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ดังนี้ 1. โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโควิด-19 หรือ สินเชื่อฉุกเฉิน ในวงเงิน 10,000 บาท ซึ่งยังมีวงเงินคงเหลือประมาณ 2,700 ล้านบาท สำหรับโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก มีคุณสมบัติดังนี้ • เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป • มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ • ไม่ต้องใช้หลักประกัน • ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 2. โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินคงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยจะวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี มีคุณบัติดังนี้ • เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ • ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน • ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยทั้ง 2 โครงการได้ขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 นี้เป็นต้นไป #Thailand #Mindsth #GSBBank

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from ✿*゚‘゚・✿.。.Rose *.:。 ✿*゚‘゚✿

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

พวกมีทุนเยอะ และมีความรู้ทางการเงินสูงเข้าใช้งาน DeFi Synthetix แล้ว

59 views · Jan 13th

More from ✿*゚‘゚・✿.。.Rose *.:。 ✿*゚‘゚✿

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

พวกมีทุนเยอะ และมีความรู้ทางการเงินสูงเข้าใช้งาน DeFi Synthetix แล้ว

59 views · Jan 13th