อันนี้ไม่ต้องแบนก็ได้ เพราะเพิ่งรู้ว่ามีช่องนี้ด้วย 😁

#thailand

thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

😑😑😑

43 views · Jan 13th

อันนี้กันโควิดได้ แต่กันด้วงไม่ได้ 😉

28 views · Jan 13th

ประเทศที่มีรัฐบาลเป็นภาระของประชาชน

77 views · Jan 13th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

😑😑😑

43 views · Jan 13th

อันนี้กันโควิดได้ แต่กันด้วงไม่ได้ 😉

28 views · Jan 13th

ประเทศที่มีรัฐบาลเป็นภาระของประชาชน

77 views · Jan 13th