ประเทศที่มีรัฐบาลเป็นภาระของประชาชน

#thailand

thumb_up15thumb_downchat_bubble6

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

เลือกตั้งมาเหรอ นึกว่าเข้ามาเพราะบัตรเขย่ง+สว. 😏

41 views · Jan 13th

another cruelty of one china policy 😢

77 views · Jan 13th

แปลได้ว่าอาจมีการทุจริตจริง

47 views · Jan 13th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

เลือกตั้งมาเหรอ นึกว่าเข้ามาเพราะบัตรเขย่ง+สว. 😏

41 views · Jan 13th

another cruelty of one china policy 😢

77 views · Jan 13th

แปลได้ว่าอาจมีการทุจริตจริง

47 views · Jan 13th