บราซิลเผยวัคซีน Sinovac ของจีนมีประสิทธิภาพไม่ถึง 60% กัมพูชาไม่ขอรับ ลั่นไม่ใช่หนูทดลองของใคร! ส่วนไทยนั้น...
thumb_up10thumb_downchat_bubble

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

อยากร้องอะไรก็ร้อง ไม่เคยหาข้อมูล Cr.ภาพ SPRiNG

26 views · Jan 13th

เปิด 5 มาตรการเยียวยาโควิด-19 จากรัฐบาล ลดค่าน้ำ ค่าไฟ เพิ่มสิทธิคนละครึ่ง แจกคนละ 7 พันบาท พักหนี้บางส่วน ลดภาษีที่ดิน Cr.ภาพ ธกส.

26 views · Jan 13th

ด้านซ้ายนั้นพิมรี่พายติด 500,000 บาท ได้โซล่าเซลล์ ทีวีแอลอีดีและแปลงผัก ส่วนด้านขวาของ กศน.อมก๋อยนั่นนนน ติด 45 ล้านบาท เครดิตภาพ AmarinNews

21 views · Jan 13th

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

อยากร้องอะไรก็ร้อง ไม่เคยหาข้อมูล Cr.ภาพ SPRiNG

26 views · Jan 13th

เปิด 5 มาตรการเยียวยาโควิด-19 จากรัฐบาล ลดค่าน้ำ ค่าไฟ เพิ่มสิทธิคนละครึ่ง แจกคนละ 7 พันบาท พักหนี้บางส่วน ลดภาษีที่ดิน Cr.ภาพ ธกส.

26 views · Jan 13th

ด้านซ้ายนั้นพิมรี่พายติด 500,000 บาท ได้โซล่าเซลล์ ทีวีแอลอีดีและแปลงผัก ส่วนด้านขวาของ กศน.อมก๋อยนั่นนนน ติด 45 ล้านบาท เครดิตภาพ AmarinNews

21 views · Jan 13th