อยู่ๆ ก็ถูกตามไปทำงานวันหยุด 😾

thumb_up20thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

บ่อกุ้งแถวบ้านถึงกับต้องควักเงินเองไปตรวจแล้วเอาใบมาใส่กรอบแขวนหน้าร้าน ไม่เห็นรัฐจะดูแลดีแบบ CP เลย

66 views · Dec 26th, 2020

😑😑😑

60 views · Dec 26th, 2020

ชอบ

39 views · Dec 26th, 2020

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

บ่อกุ้งแถวบ้านถึงกับต้องควักเงินเองไปตรวจแล้วเอาใบมาใส่กรอบแขวนหน้าร้าน ไม่เห็นรัฐจะดูแลดีแบบ CP เลย

66 views · Dec 26th, 2020

😑😑😑

60 views · Dec 26th, 2020

ชอบ

39 views · Dec 26th, 2020