ภาพการระเบิด ในวันคริสต์มาส ที่แนชวิลล์ สหรัฐอเมริกา มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย อาคารเสียหาย 41 แห่ง (2)

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from SaraUpdate

ภาพการระเบิด ในวันคริสต์มาส ที่แนชวิลล์ สหรัฐอเมริกา มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย อาคารเสียหาย 41 แห่ง (1)

16 views · Dec 26th, 2020

🕹สถานการณ์โรค #โควิด19 เอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สำคัญ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

45 views · Dec 25th, 2020
พูดตรงๆ ปกติทำบทความ #โควิด19 เมืองนอกเป็นหลัก เฉพาะที่ติดดาวในแอพ #Blockdit มี 158 บทความ ลองอ่านดูได้ค่ะ เผื่อใครสนใจ ว่าแต่บ้านเรารอบนี้หนักมาก จนมองข้ามไม่ได้ค่ะ https://www.blockdit.com/series/5eb87e22ef7e280cbf7b913b
56 views · Dec 25th, 2020

More from SaraUpdate

ภาพการระเบิด ในวันคริสต์มาส ที่แนชวิลล์ สหรัฐอเมริกา มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย อาคารเสียหาย 41 แห่ง (1)

16 views · Dec 26th, 2020

🕹สถานการณ์โรค #โควิด19 เอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สำคัญ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

45 views · Dec 25th, 2020
พูดตรงๆ ปกติทำบทความ #โควิด19 เมืองนอกเป็นหลัก เฉพาะที่ติดดาวในแอพ #Blockdit มี 158 บทความ ลองอ่านดูได้ค่ะ เผื่อใครสนใจ ว่าแต่บ้านเรารอบนี้หนักมาก จนมองข้ามไม่ได้ค่ะ https://www.blockdit.com/series/5eb87e22ef7e280cbf7b913b
56 views · Dec 25th, 2020