อีห่า กำลังถือสมุดบัญชีมาให้ มีการบอกว่าเอาสมุดบัญชีมาหน่อย ในมือกูถืออะไรคะ สมุดข่อยหรอ ดูก่อนไหม สาสสสสสสส
thumb_up7thumb_downchat_bubble3