ผลงาน "คนละครึ่ง" จากรัฐบาลคุณภาพ

ครึ่งซ้าย pm 2.5 ครึ่งขวา COVID-19 #thailand

thumb_up7thumb_downchat_bubble