นะจ๊ะนะแจ๊ะ 55555555

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from NW168

เยี่ยมมาก เดียวบอกต่อให้เน้อ👍👏👏👏
ตอนนี้เริ่ม live เก่งขึ้นละ พอจะพูดคล่องขึ้นหลังจาก live ไป 3ครั้ง เจอกันได้ที่แอพ reality เห็นชื่อแล้วรู้เลย 🥰
12 views · Dec 24th, 2020
ก็ลุงตูบแกบอกไงว่าทุกคนต้องรับผิดร่วมกัน ส่วนรับชอบแกคงจะรับเอาคนเดียว🙄

เราโดน สปป.ลาว แบนนำเข้าอาหารทะเล ในประเทศร้านค้าบางร้านก็งดขายอาหารทะลช่วงนี้ คนทำประมงลำบากแน่ๆ เหตุเพราะการค้ามนุษย์ ลักลอบนำแรงงานที่ติดโควิดเข้ามาในประเทศ

9 views · Dec 24th, 2020

More from NW168

เยี่ยมมาก เดียวบอกต่อให้เน้อ👍👏👏👏
ตอนนี้เริ่ม live เก่งขึ้นละ พอจะพูดคล่องขึ้นหลังจาก live ไป 3ครั้ง เจอกันได้ที่แอพ reality เห็นชื่อแล้วรู้เลย 🥰
12 views · Dec 24th, 2020
ก็ลุงตูบแกบอกไงว่าทุกคนต้องรับผิดร่วมกัน ส่วนรับชอบแกคงจะรับเอาคนเดียว🙄

เราโดน สปป.ลาว แบนนำเข้าอาหารทะเล ในประเทศร้านค้าบางร้านก็งดขายอาหารทะลช่วงนี้ คนทำประมงลำบากแน่ๆ เหตุเพราะการค้ามนุษย์ ลักลอบนำแรงงานที่ติดโควิดเข้ามาในประเทศ

9 views · Dec 24th, 2020