คำว่า นะจ๊ะ ไม่น่ารักเหมือนเดิมแล้ว #Thailand #mindsTH
thumb_up7thumb_downchat_bubble