นโยบายการแต่งกายจากอธิการบดี จ.ชุดยูนิฟอร์ม อ.ผ้าไทย พ.ชุดสุภาพ พฤ.ชุดยูนิฟอร์ม ศ.ผ้าไทย ห้ามใส่กางเกงยีนส์ไปทำงานเพราะไม่สุภาพ 🙄
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from เราเค้กกล้วย🍌

ระบบการศึกษาไทยไม่ส่งเสริมการเป็นผู้นำหรือการสร้างนวัตกรรม แต่จะสั่งสอนให้นักศึกษาเป็นแรงงานที่ดี
90 views · Dec 24th, 2020
งวดหน้า
รร.และโบสถ์ที่ไฟไหม้ มีองค์อุปถัมป์เป็นพระแม่มารีย์ พระเเม่มารีย์โผล่ที่เมืองลูร์ด ปี ค.ศ. 1858 ปรากฏแล้วให้สร้างโบสถ์ แต่ในฝันโบสถ์ถูกเผา น่าจะต้องกลับเป็น 8581 มารีย์แจกโชค คอนเฟิม
18 views · Dec 24th, 2020

More from เราเค้กกล้วย🍌

ระบบการศึกษาไทยไม่ส่งเสริมการเป็นผู้นำหรือการสร้างนวัตกรรม แต่จะสั่งสอนให้นักศึกษาเป็นแรงงานที่ดี
90 views · Dec 24th, 2020
งวดหน้า
รร.และโบสถ์ที่ไฟไหม้ มีองค์อุปถัมป์เป็นพระแม่มารีย์ พระเเม่มารีย์โผล่ที่เมืองลูร์ด ปี ค.ศ. 1858 ปรากฏแล้วให้สร้างโบสถ์ แต่ในฝันโบสถ์ถูกเผา น่าจะต้องกลับเป็น 8581 มารีย์แจกโชค คอนเฟิม
18 views · Dec 24th, 2020