สำนักนี้วิเคราะห์ภาพชัดเจนดี คาดการณ์ว่าจะย่อพักตัว ถ้าบริเวณแนวรับสำคัญมีกระทิงมาก็น่ารอเก็บอีกรอบไมนะ?

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from NW168

infoThis reminded content is unavailable. It may have been deleted or you do not have permission to view it.
14 views · Dec 23rd, 2020
จากที่คุณภูบอกความในใจมาวันนี้ ผมไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าอันไหนคือความในใจที่บอกผม บอกได้แต่ของคนอื่นบางคน ถถถถถถถ
46 views · Dec 23rd, 2020

More from NW168

infoThis reminded content is unavailable. It may have been deleted or you do not have permission to view it.
14 views · Dec 23rd, 2020
จากที่คุณภูบอกความในใจมาวันนี้ ผมไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าอันไหนคือความในใจที่บอกผม บอกได้แต่ของคนอื่นบางคน ถถถถถถถ
46 views · Dec 23rd, 2020