รัฐบาลจ่อกู้เงินเพิ่มอีก ชี้เอามาเยียวยา ไม่มีใครว่า ?!? #โควิด19

thumb_up9thumb_downchat_bubble

More from SaraUpdate

เพิ่มเติมข้อมูล เคสใหม่ #อุตรดิตถ์ ที่รายงานไปค่ะ เป็นผู้หญิง อายุ 37 ปี จาก อ.น้ำปาด ประวัติเดินทางไปตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร ยอดรวมตอนนี้ 2 ราย #โควิด19
34 views · Dec 23rd, 2020
อัปเดตที่ #สมุทรสาคร กันหน่อยค่ะ 17.00 น. ยอดผู้ป่วย #โควิด19 รายใหม่วันนี้ ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก +121 ราย ยอดสะสมรวมของจังหวัดอยู่ที่ 1,184 ราย
55 views · Dec 23rd, 2020
ด่วน!! #อุตรดิตถ์ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่มอีก 1 ราย ยอดรวมตอนนี้เป็น 2 ราย
47 views · Dec 23rd, 2020

More from SaraUpdate

เพิ่มเติมข้อมูล เคสใหม่ #อุตรดิตถ์ ที่รายงานไปค่ะ เป็นผู้หญิง อายุ 37 ปี จาก อ.น้ำปาด ประวัติเดินทางไปตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร ยอดรวมตอนนี้ 2 ราย #โควิด19
34 views · Dec 23rd, 2020
อัปเดตที่ #สมุทรสาคร กันหน่อยค่ะ 17.00 น. ยอดผู้ป่วย #โควิด19 รายใหม่วันนี้ ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก +121 ราย ยอดสะสมรวมของจังหวัดอยู่ที่ 1,184 ราย
55 views · Dec 23rd, 2020
ด่วน!! #อุตรดิตถ์ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่มอีก 1 ราย ยอดรวมตอนนี้เป็น 2 ราย
47 views · Dec 23rd, 2020