เชื่อตัวเลขที่แถลงกันแค่ไหน?
thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from Moredrama

ชาวญี่ปุ่นกังวล “ภูเขาฟูจิ” ระเบิด เหตุ หิมะละลายหมด ทั้งๆที่อากาศหนาวจัด -20 องศา

43 views · Dec 23rd, 2020
ทาทาทำไมเปลี่ยน​ไปมากถึงเพียงนี้ https://www.instagram.com/p/CJIoUpyLHCs/?igshid=dysmhx1l5qsa
22 views · Dec 23rd, 2020

More from Moredrama

ชาวญี่ปุ่นกังวล “ภูเขาฟูจิ” ระเบิด เหตุ หิมะละลายหมด ทั้งๆที่อากาศหนาวจัด -20 องศา

43 views · Dec 23rd, 2020
ทาทาทำไมเปลี่ยน​ไปมากถึงเพียงนี้ https://www.instagram.com/p/CJIoUpyLHCs/?igshid=dysmhx1l5qsa
22 views · Dec 23rd, 2020