เค้าก็เป็นคนกันหมดแหละ มีมึงตัวเดียวที่ไม่ใช่คน

thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from ไม้กายสิทธิ์

หมดฤทธิ์ละ

17 views · Dec 23rd, 2020
ผมเผียดอาราย
ทำไมทุกคนไม่ไปรุมพ๊อตเตอร์ ทำไมมารุมพี่หมา แง้
13 views · Dec 23rd, 2020

More from ไม้กายสิทธิ์

หมดฤทธิ์ละ

17 views · Dec 23rd, 2020
ผมเผียดอาราย
ทำไมทุกคนไม่ไปรุมพ๊อตเตอร์ ทำไมมารุมพี่หมา แง้
13 views · Dec 23rd, 2020