อยากจะมีพลังวิเศษ อะไรก็ได้ แลกกับอายุขัยของตัวเองให้เหลือสัก 10 ปี
thumb_up9thumb_downchat_bubble