แม้จะโคจรไกลห่างออกไปแค่ไหน ขอแค่ยังมองเห็นแสงริบหรี่ก็อบอุ่นหัวใจแล้ว🌼
thumb_up6thumb_downchat_bubble