เรื่องไบ เราปกติ และไม่ได้แอ๊บ...ก็คือปกติ เพียงแค่ไม่ได้ปล่าวประกาศเฉยๆ เพราะตอนแรกไม่แน่ใจว่าเป็นแพนหรือป่าว เคยปลื้มๆเกย์แต่ไม่ใช่ แค่ปลาบปลื้มมมเฉยๆ
thumb_up7thumb_downchat_bubble