แสงจันทร์ที่สะท้อนผ่านน้ำขังบนร่องถนน มันชวนให้คิดถึงเธอได้ทุกวัน // บรรยากาศแบบไทย ๆ มั้ยล่ะ 😂
thumb_up6thumb_downchat_bubble2