ผมขอเสนอ ให้แบ่งแยก ประเทส มีใครสนไหม ไม่ต้องอ้างเรื่องเก่าๆเหมือนทางใต้ ที่อ้างไม่รู้จบทั้งๆที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ลงประชามติ กันดีไหม
thumb_up8thumb_downchat_bubble