ถ้ากรุงเทพถนนบนดินไม่พอ ก็ยัดมันลงไปใต้ดินสิปัดโถ่วววววว
thumb_up5thumb_downchat_bubble