เพื่อนที่อินโดนีเซียก้เริ่มมาถามไถ่ว่าการเมืองเป็นไงบ้าง คือเค้าพูดเลยว่าม๊อบเพื่อไล่กษัตริย์น่ะเปนไงบ้าง 😂👍🏻
thumb_up7thumb_downchat_bubble