คนในครอบครัวรู้ว่าเราชอบพูดเรื่องการเมือง แต่ไม่รู้ว่าเพ้อหนักขนาดไหน เพราะงั้นต่อให้มีคนอยากเล่นมายด์ก็คงบอกแอคตัวเองไม่ได้😂 แต่ประเด็นคือไม่มีนี่แหละ
thumb_up5thumb_downchat_bubble