เอาจริง ๆ ก็ชินกับสังคมในมายด์ที่ด่าเจ้า หรือพูดถึงการปฏิวัติจนเป็นเรื่องปกติ แต่ในชีวิตจริงก็หาคนที่ไม่อวย 9 หรือไม่เอาครอบครัวนั้นแล้วยากอยู่นะ เรียกว่าแทบไม่เคยเจอเลยดีกว่า
thumb_up7thumb_downchat_bubble2