ดูพระจันทร์ จะข้างขึ้น ข้างแรม ก็สวยไม่เท่าดูพระจันทร์ข้างเธอ
thumb_up6thumb_downchat_bubble