การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบอกว่า กำลังผลิตไฟในประเทศไทยมีไม่เพียงพอกับการใช้ไฟในประเทศ จำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และรับซื้อจากนักลงทุนเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าขายการไฟฟ้า และส่วนหนึ่งก็ผลิตเองจากเครือข่ายการไฟฟ้า ก็คือ เสาไฟฟ้าใหญ่ที่เราโพสไปก่อนนี้ละคะ กฟผ. บอกเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติจะได้มีไฟฟ้าอย่างเพียงพอ และเพื่อเศรษฐกิจของประเทศ เพราะโรงงานอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าเยอะ พูดไปพูดมา ก็ให้ประชาชนเจ้าของที่ดินเสียสละที่ดินนั่นแหละค่ะ
thumb_up15thumb_downchat_bubble2