ช่วงนี้แทบไม่ได้งานได้การอะไร เข้าแต่เวปดูการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เข้าดูกระทู้โครงการเครื่องข่ายไฟฟ้า เข้าดูการร้องเรียนสิทธิต่าง ๆ ที่เราควรจะทำได้ ศึกษาข้อมูลเยอะมาก เพราะอาทิตย์หน้าการไฟฟ้าบอกจะเริ่มปักป้ายกำหนดเขตต่าง ๆ แล้ว ช่วงนี้จะบ่นเรื่อง กฟผ. เยอะหน่อย

thumb_up11thumb_downchat_bubble4