ถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่า... เข้าป่าอ่ะเข้าได้ แต่อย่าแต่งสูท มันดูไม่เมคเซ้นส์ ข่อมครับ.
thumb_up9thumb_downchat_bubble