JAK PiS „ZMIENIA UNIĘ OD ŚRODKA” 👉 W marcu 2007 r. (premier: Jarosław Kaczyński, prezydent: Lech Kaczyński) Rada UE przyjęła nowe założenia dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatycznym, bardziej ambitne niż te zawarte w protokole z Kioto. Pod ustaleniami tego szczytu podpisał się prezydent Lech Kaczyński. 👉 Prezydent Lech Kaczyński podpisał Traktat Lizboński, który nadał Unii osobowość prawną i przyspieszył proces federalizacji, czyli w praktyce likwidacji suwerennych państw narodowych i zastąpienia ich unijnymi landami/prowincjami. 👉 Jarosław Kaczyński chce utworzenia armii europejskiej. 👉 Premier Mateusz Morawiecki proponuje wprowadzenie ogólnoeuropejskich podatków. 👉 PiS zgodził się na Europejski Zielony Ład i podjął decyzję o likwidacji polskiego górnictwa do 2049 r. 👉 PiS posłusznie implementuje unijne prawo i dyrektywy, często rozszerzając ich zakres na gruncie krajowym i wprowadzając dalej idące regulacje niż te wymagane. Ale pamiętajcie: PiS jest partią antyunijną. /kamil/
thumb_up11thumb_downchat_bubble4