คณะราษฎร ไม่ใช่กลุ่มแรกและประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแรกที่เป็ดยางถูกนำมาใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง นับตั้งแต่ปี 2558 มีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองอย่างน้อย 5 ครั้งที่นำเป็ดยางมาเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวทางการเมือง เพื่อสะท้อนปัญหาสังคมอย่างการคอร์รัปชัน เสรีภาพ รวมถึงการเรียกร้องประชาธิปไตย เช่นที่ บราซิล, เซอร์เบีย รัสเซีย ,สหราชอาณาจักร, โคโซโว https://www.bbc.com/thai/thailand-54998537.amp #mindsth
thumb_up14thumb_downchat_bubble