25 แล้วโตให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมานะตัวเรา อย่าเอาแต่ใจให้มาก รักตัวเองให้มากๆ เซฟครส.ตัวเองให้มากกว่าคนอื่นบ้างได้แล้ว มีความสุขมากๆในวัย 25 นะตัวเรา ☺️
thumb_up7thumb_downchat_bubble3