Piekło kobiet. Trzeba było skrobać. Gdyby wreszcie zapanował tzw. prawdziwy komunizm, to nie musiałaby obierać ziemniaków, bo by ich nie było. /kamil/

thumb_up15thumb_downchat_bubble7