TRUMP VĨ ĐẠI! Tôi xấu hổ về những kẻ ghét ông Trump tàn nhẫn, đáng ghét, độc ác, không có đạo đức và các phóng viên tin tức cảm thấy họ có quyền cố tình nói dối, làm những việc họ đang làm. Các vị Tổng Thống khác, sau khi họ được bầu và tuyên thệ nhậm chức, không bao giờ bị tấn...See more

Get replies from creators like God bless Pre Trump

thumb_upthumb_downchat_bubble
1140upvotes
1312reminds