การจามในวันแดงเดือดเหมือนฝ่ายเอฟเฟ็กซ์ถือถังเลือดปริมาณปริ่มๆจะหกเข้ามาใกล้แล้วสะดุดฝุ่นล้ม น้ำในถังกระเด็นมาราดหน่องทั้งถัง... เคร โอเค้.....=_=
thumb_up5thumb_downchat_bubble