เห็นใจคนหน้างานมากๆ มีรัฐมนตรีแบบนี้

#thailand #covid19

thumb_up27thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ดีใจที่วงที่ชอบไม่เพิกเฉย

45 views · Oct 30th, 2020

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ดีใจที่วงที่ชอบไม่เพิกเฉย

45 views · Oct 30th, 2020