บอกตรง ๆ เลยคือโคตรสุดยอดที่ยังไม่ฆ่าตัวตายตลอดหลายปีนี่เพราะอยากอยู่เห็นความพินาจของทุกคนที่เกลียด
thumb_up6thumb_downchat_bubble